PROJEKTMENEDZSMENT ESZKÖZÖK

Projektmenedzsment eszközök

Projektnek nevezünk egy feladatot, amelynek konkrét követelményrendszere van (specifikáció, terjedelem), amelyet egy meghatározott költségkeretből, meghatározott határidőre kell teljesíteni. Ez lehet pl. egy termék vagy szolgáltatás fejlesztése, egy beruházás megvalósítása, szoftver fejlesztés stb.

A projektmenedzsment a projekt megtervezését, végrehajtását, a megvalósítás ellenőrzését és a felülvizsgálatok alapján sszükséges korrigálásokat jelenti. (Ez is a PDCA elvet követi) Ezeket a feladatokat a projektmenedzser végzi. A projektmenedzser munkáját különböző eszközök segíthetik, amelyek hatékonyabbá tehetik a projektmenedzsment tevékenységét.

A projekt tervezést nagy mértékben támogatja a pénzügyi terv elkészítése, amely két részből állhat. Az egyik egy eredménykimutatás, a másik egy likviditási terv. Az eredménykimutatás pl. havonta számol bevételekkel és a költségekkel. Ennek alapján lehet elkészíteni a likviditási tervet, amely a havonta befolyó és kifolyó pénzáramok egyenlegét mutatja, rávilágítva azokra az időszakokra, amikor a pénzáram egyenlege negatív, és a projektmenenedzsernek gondoskodni kell a finanszírozásról pl. hitel igénybevételével. Webshopmban mindkettőre található Excel sablon Eredménykimutatás és Projekt likviditás terv néven. Gazdasági projektek esetén a  tervezés során azt is érdemes megvizsgálni, hogy a projekt megtérül-e. Erre szolgálhatnak a megtérülés tervező programok. Én egy Beruházás megtérülés terv Excel sablont készítettem e célra.

A projektmenedzsment második és harmadik fontos tevékenysége a végrehajtás és ellenőrzés. Ezt szintén érdemes tervezni, amire kitűnő eszköz a Gantt diagram. Erre szintén készítettem egy Excel sablont, amely napi, heti, dekád vagy havi léptékben teszi lehetővé a tervezést és az ellenőrzést.

A mai, változó világunkban egyre népszerűbb az un. agilis szemléletmódot követő projektmenedzsment. Ennek lényege, hogy a projekt követelményrendszere is változhat, változik, ezért úgy kell a feladatokat végrehajtani, hogy ezeket a változásokat végrehajtás alatt a fejlesztők, végrehajtók beépítsék a projektbe. Agilis SCRUM terv Excel sablonom ezt a célt szolgálja.

Remélem ezekkel az Excel sablonokkal hozzájárulok a kis- és középvállalatok projektmenedzsereinek sikeresebb munkájához.

Budapest, 2019. október 1.

Fodor Tamás

Forrás: tfodor.hu, 2019-10-01 21:49